> מתגעגעים? כל הפרקים של הפרלמנט לצפייה ...">
20 September 2017
הפרלמנט פיתה על הגז

Video
Photos