> מתגעגעים? כל הפרקים של הפרלמנט לצפייה ...">
22 November 2017
הפרלמנט פיתה על הגז

Video
Photos