> מתגעגעים? כל הפרקים של הפרלמנט לצפייה ...">
21 February 2018
הפרלמנט פיתה על הגז

Video
Photos